Svensk e-handel

Allt fler småföretagare har insett att det finns en stor marknad man går miste om ifall man inte bedriver någon form av handel via internet. Oavsett var i världen man befinner sig, kan man marknadsföra produkter och tjänster via internet. I en undersökning från Visma, framkommer att det finns en uppåtgående trend bland mindre företag att expandera eller introducera sin verksamhet på internet för att på så sätt kunna få kontakt med nya kunder. Från och med det datum då man genomförde studien gick det inte mer än ett halvår tills dess att en trend gick att urskilja. I den första studien, framkom att 14,9 procent av de tillfrågade företagarna redan hade verksamhet på internet. Denna siffra har nu växt till 17,1 procent. Det skall tilläggas att över 8 procent också uppgav att de funderade på att öppna e-butik som komplement till befintlig försäljning.

Näthandeln ökar stadigt för varje år som går, och hela tiden slås nya rekord vad gäller omsättning. I dagsläget handlar det om ca. 31 miljarder kronor som årligen omsätts, men siffran är med all säkerhet redan förlegad med tanke på utvecklingen under de senaste åren. Handel via internet står endast för en liten del av den totala handeln i Sverige, omkring 5 procent, men det är också e-handel som visar på störst tillväxt medan den traditionella handeln håller sig på en relativt stadig nivå.

Orsaken till att det kommer allt fler internetbaserade butiker kan handla om att det finns en marknad man inte vill gå miste om. Samtidigt har det kommit en rad verktyg som underlättar för den som vill bedriva verksamhet där försäljning på internet är en del. Relativt nyligen har det kommit en kvalitetsmärkning, trygg e-handel, som fungerar som ett betyg på att företaget sköter sig och följer vissa givna regler. I kombination med säkra betalsystem har detta förmodligen varit en bidragande orsak till att allt fler känner sig trygga med att handla via internet vilket i sin tur innebär att det finns underlag för fler butiker. Sverige har en relativt låg andel företag på internet om man jämför med andra länder, och det är nog ett rimligt antagande att marknaden på inget vis är mättad.

När konsumenten har möjlighet att beställa varor från hemmet och därtill jämföra utbud och villkor, ställs högre krav på de företag som bedriver verksamhet på internet. Många väljer nu att låta utomstående företag ta hand om betalning vilket gör att säljaren har alla möjligheter att fokusera på sin verksamhet och göra den tillgänglig för intresserade. En uppskattning utifrån den undersökning som gjorts, ger vid handen att omkring 100 000 butiker har försäljning via internet. En siffra vi kommer få se växa inom kort förutsatt att utvecklingen inte stannar.

Fyra punkter inom dolda fel i hus

Köper man ett hus så innebär detta att man förmodligen just genomfört den största affären i sitt liv. Man har betalat väldigt mycket pengar och man har gjort det för att man ska ha någonstans där man själv och sin familj ska spendera livet. Kort sagt; en husaffär för med sig väldigt positiva känslor och man ska således inte se detta enbart ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ett husköp ger – i de allra flesta fall – verkligen valuta för pengarna man betalat och i många fall så är det också en ren och skär investering; särskilt här om husköpet i fråga sker i Stockholm med tanke på prisökningen där. Med detta sagt dock: det finns husköp som visar sig förvandlas till rena mardrömmar och det är de som vi ska titta lite närmare på här.

För, det har blivit allt vanligare att man som köpare upptäcker att det hus man köpt har en massa fel – dolda sådana – och det här är ett stort problem. Dolda fel i hus är nämligen ganska svåra att bevisa och för att göra detta krävs det dels en skicklig advokat – gärna en expert på dolda fel i hus – och att man uppfyller några kriterier. Det vill säga, ska man bevisa att det handlar om just dolda fel så gäller det att fyra punkter ska kunna uppfyllas och om vi snabbt radar upp dessa så ser de ut enligt följande.

• Bostadens egenskaper ska avvika från de uppgifter som säljaren lämnat
• Felet ska inte ha varit förväntat
• Det ska inte ha gått att upptäcka felet vid en undersökning
• Felet ska ha funnits i huset och ska således inte ha uppkommit efteråt

Kan man som köpare påvisa dessa punkter i kombination med en skicklig advokat så har man också goda chanser att vinna en process gällande dolda fel i hus mot säljaren och få till stånd ett skadestånd.

Dock! Man ska här även tillägga att många slarvar vid sina husköp och där man inte undersöker huset tillräckligt väl innan man skriver på kontraktet. Detta går att förklara av att många bostadsaffärer idag sker med snabba budgivningar och där man måste fatta väldigt snabba beslut.

Som köpare har man undersökningsplikt och det man i slutändan hävdar vara ett dolt fel kan vara ett fel som man borde sett själv. Därför bör man alltid innan ett köp anlita en besiktningsman som undersöker statusen på huset i fråga.

Värmepumpar är en investering

Att man genom värmepumpar tar tillvara på den lagrade energin från solen som finns i exempelvis berggrunden, i sjövattnet, i luften eller i jorden gör att man dels får en grön uppvärming till sitt hus och att man dels också kan tjäna väldigt mycket pengar som husägare. En familj i Stockholm kan genom att välja rätt bland de värmepumpar som finns spara upp till 80% av sin årliga uppvärmningskostnad och ser man värmepumpar ur det perspektivet så ser man också att det hela handlar om en rejäl investering.

Vi nämnde dock utbudet av värmepumpar och detta sträcker sig inte enbart till vilken typ av energibrunn man väljer – nej, det finns väldigt många märken och modeller också och där priserna varierar ganska kraftigt dem emellan (och tyvärr också effekten man får).

Hur ska man då veta vilken typ av värmepump som passar till hus? Ja, det enkla sättet är att besöka en återförsäljare av värmepumpar i den stad man bor – i det här fallet Stockholm – och låta denne göra en undersökning av huset och därmed skapa ett underlag för vilken pump som passar bäst. Viktigt gällande detta är två stycken punkter som ser ut enligt följande.

• Obunden. En återförsäljare av värmepumpar ska vara obunden och inte ha någon, om uttrycket tillåter, dold agenda. Det vill säga; jobbar denna återförsäljare av värmepumpar exklusivt mot ett märke så kommer han också att försöka sälja in detta till varje pris. Även om det kanske inte alls passar just ditt hus i Stockholm och därmed ger dig en sämre effekt än vad du förväntat dig.
• Installation. Hittar du en obunden återförsäljare av värmepumpar i Stockholm och där denne rekommenderar exempelvis en värmepump för luftvärme så är nästa steg själva installationen. Rådet här är att du låter denna göra jobbet och att du försöker då till stånd ett bra pris för allting. Menas här – se till att installation och värmepump slås ihop till en kostnad. Du ska inte köpa värmepumpar på ett ställe och därefter låta någon annan sköta installationen. I många fall så blir nämligen effekten av detta betydligt sämre och värmepumpen kan vara feldimensionerad, felplacerad – i förhållande till din planlösning – och blir då en dyr historia i förhållande till vad du får. Köp och installation av värmepumpar bör göras hos- och av samma person.

För vissa krävs en fettsugning i Stockholm

Att vi alla föds olika och med olika typer av förutsättningar är i grund och botten det som skapar den dynamik och den härliga mix som vår värld ändå består av. Det som dock kan vara jobbigt med detta – beroende på vår genetik och våra förutsättningar – är att man inte på egen hand kan nå de mål man kanske satt upp gällande hur man vill se ut. Detta rent fysiskt och gällande framförallt vår vikt; och där man kan se att vissa människor knappt behöver anstränga sig för att hålla den vikt de vill ha.

Dessa personer kan i stort sett äta vad som helst och behöver knappt träna för att hålla formen och ställer man detta mot hur andra tvingas jobba så kan det hela te sig aningen aningen orättvist. Det vill säga – en del personer lägger om hela sin livsstil för att gå ner i vikt – man börjar träna och man provar på olika dieter – men det finns trots det ändå områden kvar på kroppen där fettet ligger kvar.

Ett typiskt exempel på detta är om man har en mage där fett samlats och där man försöker sig på att göra en massa situps som lösning; något som ger en betydligt starkare mage – men som i sak inte tar bort fettet i fråga. Man kan nämligen inte punktbränna bort fett och det här gäller såväl nämnda mage som vid en dubbelhaka, för stor rumpa, kraftiga lår eller för exempelvis det man brukar kalla för kärlekshandtag.

Kort sagt; där krävs det ofta professionell hjälp för att komma till bukt med problemen och detta i form av en fettsugning – en metod som idag både är säkrare och vanligare än vad fallet var för några år sedan. Fettsugning är något som väldigt många kliniker över hela Sverige – men främst i Stockholm – erbjuder och det är också ett säkert sätt att nå de målbilder som man satt upp, men som man på grund av sin genetik och sina fysiska förutsättningar kan ha svårt att nå. Märk väl här!

Hitta en seriös klinik för fettsugning i Stockholm

Då vi talar om fettsugning så handlar det just om dessa fall och metoden ska inte ses som en ersättning till vare sig träning eller kost; fettsugning ska enbart ses som ett komplement. För – hur säker en fettsugning än är idag – så innebär ett sådant ingrepp alltid vissa risker och därför också en konsultation innan en absolut nödvändighet.

Det vill säga, har du problem med en dubbelhaka och vill genomföra en fettsugning så är det viktigt att du träffar kirurgen och går igenom dina mål, din sjukdomshistorik och får förklarat för dig exakt hur ingreppet ser ut. En seriös och välrenommerad klinik för fettsugning i Stockholm är av den anledningen alltid att föredra och även om man där får betala lite mer – marginellt – så får man mer för pengarna och detta sett både till resultat, säkerhet och kring allt runt omkring där exempelvis konsultationen inte ska underskattas.

Nya garageportar i Göteborg gör ditt hus säkrare

Att garaget fyller en stor funktion i många människors liv är ett faktum. Dels så har man i sitt garaget en stor yta att förvara alla sina verktyg på, man kan ställa undan maskiner, man kan ställa dit allt annat som för tillfället inte används och – framförallt – så har man någonstans att ställa sin bil i och som därmed ger denna en längre livslängd.

Kort sagt; ett garage är ett väldigt välkommet och nödvändigt inslag som dessutom sparar mycket pengar. En bil slits mer än vad man tror i vårt nordiska klimat och garaget fyller därmed en stor funktion rent ekonomiskt; utöver att det även minimerar stöldrisken av bilen i fråga. Gällande stöldrisken så tänkte vi dock ta oss in på en annan fråga som i allra högsta grad rör ett garage – förutsatt att det är ett sådant med direkt anslutning till huvudbyggnaden – och detta i form av att garaget ofta är vägen in i huset för en inbrottstjuv. Något som tyvärr allt för få är medvetna om.

Kortfattat: äger du ett hus i en stad där inbrotten ligger på en ganska hög nivå – exempelvis Göteborg – så kan du säkra ditt hus med hjälp av lås, säkerhetsdörrar och bättre fönster, men detta kommer att vara förgäves då en tjuv numera väljer en annan väg in till din bostad. Ditt garage. Ett garage är aldrig starkare än vilka garageportar man har och då många husägare har uråldriga sådana så är en investering alltså att rekommendera.

Fler fördelar med nya garageportar i Göteborg

Det finns väldigt många andra fördelar med att investera i nya garageportar och om vi nedan räknar upp några av dessa så kanske vi kan ge en lite bättre bild av vad vi menar. För enkelhetens skull så fortsätter vi mad att säga att det är du som äger ett hus i Göteborg och att detta är vad du får på köpet – utöver ett säkrare hus – om du investerar i nya garageportar:

• Vackrare hus. Dagens garageportar går att anpassa helt efter hur ditt hus ser ut. Vill du ha röd träpanel så är detta möjligt, vill du ha en klassisk vit så finns det och vill du ha dina garageportar i vitt panel så är detta också något du kan välja.
• Bekvämlighet. Glöm de där äldre garageportarna – vipportar – där du tvingas gå ur bilen för att öppna och stänga. En modern garageport går att öppna med hjälp av ett enkelt knapptryck som du gör från din bil. Snöar eller regnar det i Göteborg så är detta perfekt – och speciellt om du är sen och har bråttom så kommer du att tjäna mycket på en sådan lösning för dina garageportar.
• Hållbarhet. Nya garageportar håller i över tjugo år – förutsatt att du låter ett proffs montera dem; något som finns i Göteborg och lämpligen någon som jobbar hos återförsäljaren. En riktigt investering således.

Sälj med hjälp av en mäklare i Vasastan

Om man ser till den senaste årens utveckling gällande priser för bostäder så kan man – baserat på detta – räkna med att göra en god affär om man äger en lägenhet eller ett hus i staden. Priserna når nämligen ständigt nya höjder och speciellt är detta något som syns i innerstaden och i vissa områden – Södermalm, Östermalm och Vasastan – där utvecklingen varit påtaglig. Många pekar här på att det hela handlar om en bostadsbubbla och där folk köper bostäder för pengar som de egentligen inte har och där det hela påminner om ett slags monopol – med riktiga pengar och riktiga skulder – där ingen vinnare kommer att finnas då spelet summeras; och visst finns det fog för oro.

Det som talar mot att det handlar om en låne- och bostadsbubbla är dock ett hårt faktum och detta i form av att det inte finns tillräckligt med bostäder i Stockholms ett till den enorma inflyttning som skett, sker och som i framtiden kommer att ske i en än större utsträckning. Så länge det inte byggs i samma takt så kommer priserna – om inte stiga – åtminstone stabiliseras och ligga på den nuvarande höga nivån. Sett till det så finns det ingen större anledningen till oro; och särskilt sett till de ovan nämna områdena där Vasastan får vara den stadsdel som vi använder oss för att illustrera ett exempel. För; hur ska man göra för att sälja en bostad där för ett så högt pris som möjligt och tjäna så mycket som det bara går? Jo, det finns några tips och av dessa så kan vi peka på ett som är bättre än alla andra: hitta rätt mäklare.

Många i Stockholm har dragits in i någon slags villfarelse att man kan sälja sin bostad bättre på egen hand – via Blocket – och därmed komma undan från att betala provisionen och arvodet till en mäklare. Man tror att den vinst man gör vid en försäljning av en bostad även utan en mäklare kommer att bli väldigt hög och det vi kan säga gällande detta är både kort, koncist och konkret: det stämmer inte.

Pruta lite på din mäklare i Vasastan

En mäklare hjälper alltid till att nå ett högre pris och speciellt om man ser till de mer etablerade byåerna; ska du sälja en bostad i Vasastan så kommer slutpriset – även med arvodet till en mäklare inkluderat – att vara högre än om du skulle sålt den på egen hand. Därmed inte sagt att du ska välja vilken mäklare som helst och till vilket pris som helst.

Rådet gällande detta är att du håller dig till de etablerade mäklarna som finns och att du kontaktar samtliga av dessa innan du bestämmer dig. Det är dessutom inte omöjligt för dig att pruta lite på priset gällande mäklare i dagens Stockholm; alla vill sälja och speciellt ett objekt i Vasastan är högintressant så här sitter du med trumf på handen.

Ställ priserna och erbjudanden mot varandra och var lite fräck (utan att skambjuda och vara oförskämd)  – det kommer du att tjäna på i längden då de flesta mäklare har ett utrymme att röra sig inom gällande sitt pris.

Priset varierar för markarbeten i Stockholm

Innan i stort sett alla byggnationer eller projekt som rör sin tomt – exempelvis lägga ut stenplattor, asfaltera en garageuppfart – så krävs markarbeten och detta är också en väsentlighet som man bör anstränga sig lite extra med. Om ett hus börjar luta efter några år eller om det börjar sätta sig – ja, då är förmodligen också markarbetet boven i dramat och anledningen till detta. Många genomför markarbeten på egen hand och detta med väldigt varierande resultat. Vi tycker här att man ska göra skillnad på vilket typ av projekt det rör sig; ska man exempelvis bygga ett nytt hus som lekman så ska man se till att anlita professionella människor vid markarbetet – ska man däremot lägga ut stenplattor på baksidan för en liten uteplats, ja, då kan man sköta sitt markarbete på egen hand.

Man måste alltså som privatperson skilja på markarbeten och markarbeten och se till konsekvenserna som ett misslyckande kan föra med sig snarare än till kostnaden för att anlita ett professionellt företag. Gällande denna så ska man veta att den inte på långa vägar är så dyr som många gör gällande och att det mesta av kostnaden inte beror på vilken firma man anlitar; den beror istället nästan uteslutande på vilken typ av jord och mark man har på sin tomt.

Visst: du kan i exempelvis Stockholm få fram ett billigare pris genom att ställa de många företag i staden som erbjuder markarbeten som tjänst mot varandra, begära in offerter och därigenom få ett bättre pris. Skillnaden dem emellan är dock i slutändan inte så stor och är i många fall försumlig.

Kostnaden avgörs till stor del av marken

Att markarbeten och priset för dessa ofta blir dyra beror alltså på hur jorden ser ut och – framförallt – vad som kan komma att finnas under den. Det är nämligen svårt att avgöra vad som finns gömt under jorden och ibland kan man tvingas gräva djupare eller till och med spränga vid markarbeten – hittar man exempelvis en större klippa under jorden så kan man, av förklarliga skäl, inte gräva igenom den och där måste sprängning ske. Något som tyvärr ofta leder till konflikter mellan en privatperson, en kund, och mellan företaget denne anlitat för markarbetet i fråga.

Kortfattat; företaget som anlitats lämnar en offert för markarbete där man kommer överens om ett pris och där ett kontrakt skrivs. Här påbörjas således jobbet och efter en stund så dyker ett stort klippblock upp; ett klippblock som måste sprängas bort – till en högre kostnad. En kostnad som naturligtvis känns som ett rån för privatpersonen – har man kommit överens om ett pris för markarbeten kring en byggnation i exempelvis Stockholm så  ska detta också gälla.

Riktigt så fungerar det inte och måste man spränga så kommer det att kosta mer pengar; så enkelt är det. Ibland kan en omfattande geoteknisk undersökning ge vissa svar om vad som finns dolt under ytan; men den ger aldrig ett exakt resultat. Viktigt här är att det alltid pågår en kommunikation mellan företaget inom markarbeten och den person som anlitat dem, öppna och ärliga samtal där varje moment förklaras brukar vara en bra lösning.

Vi rekommenderar http://www.markarbetenstockholm.nu/ för markarbeten i Stockholm.

Powered by WordPress