Svensk e-handel

Allt fler småföretagare har insett att det finns en stor marknad man går miste om ifall man inte bedriver någon form av handel via internet. Oavsett var i världen man befinner sig, kan man marknadsföra produkter och tjänster via internet. I en undersökning från Visma, framkommer att det finns en uppåtgående trend bland mindre företag att expandera eller introducera sin verksamhet på internet för att på så sätt kunna få kontakt med nya kunder. Från och med det datum då man genomförde studien gick det inte mer än ett halvår tills dess att en trend gick att urskilja. I den första studien, framkom att 14,9 procent av de tillfrågade företagarna redan hade verksamhet på internet. Denna siffra har nu växt till 17,1 procent. Det skall tilläggas att över 8 procent också uppgav att de funderade på att öppna e-butik som komplement till befintlig försäljning.

Näthandeln ökar stadigt för varje år som går, och hela tiden slås nya rekord vad gäller omsättning. I dagsläget handlar det om ca. 31 miljarder kronor som årligen omsätts, men siffran är med all säkerhet redan förlegad med tanke på utvecklingen under de senaste åren. Handel via internet står endast för en liten del av den totala handeln i Sverige, omkring 5 procent, men det är också e-handel som visar på störst tillväxt medan den traditionella handeln håller sig på en relativt stadig nivå.

Orsaken till att det kommer allt fler internetbaserade butiker kan handla om att det finns en marknad man inte vill gå miste om. Samtidigt har det kommit en rad verktyg som underlättar för den som vill bedriva verksamhet där försäljning på internet är en del. Relativt nyligen har det kommit en kvalitetsmärkning, trygg e-handel, som fungerar som ett betyg på att företaget sköter sig och följer vissa givna regler. I kombination med säkra betalsystem har detta förmodligen varit en bidragande orsak till att allt fler känner sig trygga med att handla via internet vilket i sin tur innebär att det finns underlag för fler butiker. Sverige har en relativt låg andel företag på internet om man jämför med andra länder, och det är nog ett rimligt antagande att marknaden på inget vis är mättad.

När konsumenten har möjlighet att beställa varor från hemmet och därtill jämföra utbud och villkor, ställs högre krav på de företag som bedriver verksamhet på internet. Många väljer nu att låta utomstående företag ta hand om betalning vilket gör att säljaren har alla möjligheter att fokusera på sin verksamhet och göra den tillgänglig för intresserade. En uppskattning utifrån den undersökning som gjorts, ger vid handen att omkring 100 000 butiker har försäljning via internet. En siffra vi kommer få se växa inom kort förutsatt att utvecklingen inte stannar.

Energitips – spara pengar till er förening

Som styrelsemedlem i exempelvis en bostadsrättsförening så har man ett ansvar i att förvalta sina medlemmars pengar på bästa sätt. Detta är ofta en uppgift som man i sin tur lägger ut på entreprenad och anlitar ett externt företag som sköter om sin tekniska förvaltning och detta gör man av en enkel anledning. Medlemmar i en styrelse till en bostadsrättsförening har nämligen andra jobb vid sidan av och har ofta ingen utbildning i vare sig ekonomi eller i hur man på bästa sätt sköter om fastigheter – något som alltså gör att man använder sig av extern hjälp då det handlar om skötsel samt planering om framtida investeringar.

Just då det kommer till det sistnämnda så är denna punkt oerhört viktig och det gäller verkligen att det företag man anlitat för sin tekniska förvaltning tar sitt jobb på största allvar; här finns det nämligen väldigt mycket pengar att spara. Om vi nedan radar upp några punkter som företag inom teknisk förvaltning brukar föreslå i jakt på en bättre ekonomi så kanske det blir lite enklare för dig som styrelsemedlem att följa – det vill säga; dessa punkter kan du själv poängtera och peka ut för det företag som sköter er tekniska förvaltning.

• Stambyte. Detta är det självklara och något som de flesta någon gång tvingas till. Ledningar och rör har även de en begränsad livslängd och kräver ett stambyte. Här kommer man att få nya, energisparande duschar och toaletter i belöning och dessutom så kommer det att renoveras och byggas nya badrum – något som höjer värdet på fastigheterna avsevärt. Läs mer om stambyten här
• Byt fastighetsvärmepump. Här har vi den stora anledningen till att många föreningar har dålig ekonomi. Genom att byta fastighetsvärmepump och kanske förlita sig på exempelvis bergvärme som energikälla så kan man spara ofantligt mycket pengar. Visst; en ny fastighetsvärmepump kostar mycket pengar – initialt dock; efter några år kommer er förening att tjäna väldigt mycket. En fastighetsvärmepump ska således ses som en investering som verkligen kommer att bära frukt i framtiden.
• Byt tak. Många tak håller sämre skick än vad man tror och detta kan på sikt medföra dyra vattenskador som verkligen riskerar hela föreningens ekonomi. Dessutom är dåliga tak en anledning till att energiförbrukningen är hög i ett hus. Kall luft kommer hela tiden in samtidigt som den varma luften från fastigheten läcker ut. En ohållbar ekvation som måste lösas. Nya tak och en ny fastighetsvärmepump kan vara två stycken – kostsamma förvisso – investeringar som verkligen kan spara pengar och höja värdet på era fastigheter.

Genom att påpeka dessa tre punkter för det företag man anlitat för sin tekniska förvaltning så finns det pengar att hämta. Detta bör dock skötas ganska snyggt och man ska i första hand lita på att det företag man anlitat också vet vad de gör och redan har koll på dessa frågor. De hör nämligen till baskunskapen i hur man förvaltar.

Restaurangtvätt i Stockholm ger gäster ett bättre intryck

Att driva en restaurang innebär att man hela tiden vill ge sina gäster ett välbehövligt avbrott i sin vardag; de ska genom att gå ut och äta känna den lyx som man sällan får i sitt eget hem och det handlar här om att unna sig och lägga ner mycket pengar på detta. Därför måste man som restaurangägare hela tiden jobba aktivt med att få de gäster man har att känna sig bortskämda, omhändertagna och att känna den lyx som de vill ha ut av ett besök på en restaurang. I detta ligger god mat, bra service, bra dryck samt att det även är rent, fräscht och inbjudande i själva lokalen och det är just det sistnämnda som många restaurangägare och krögare missar i sina upplägg.

Man kan servera god mat, man kan erbjuda den service som gästerna vill ha och man vet vilken dryck som passar de maträtter man erbjuder; men man missar helt på saker som inredning och att hålla rent. Maten kan här exempelvis serveras på en smutsig duk, servetterna kan vara fulla av fläckar och gardinerna kan vara gula av matos – en katastrofal kombination som leder till rynkade näsor och att kunderna inte återvänder; trots att maten och servicen varit perfekt. Många restaurangägare i Stockholm försöker nämligen på egen hand att tvätta istället för att att använda sig av det bästa alternativet – nämligen en restaurangtvätt.

En restaurangtvätt i Stockholm innebär att man anlitar en tvättfirma som tvättar dukar, gardiner, servetter och övrigt serveringsgods – allt på utsatta tider och där leverans sker rullande. Som restaurangägare i Stockholm kan man alltså anlita ett företag för sin restaurangtvätt och hela tiden få rena dukar levererade efter sina egna behov.

Anpassa din restaurangtvätt i Stockholm

Det kan här handla om att en restaurangtvätt sker två gånger per vecka eller fyra – beroende på hur pass stor verksamhet man har i Stockholm – och detta är något som man kommer överens om tillsammans med den firma man anlitat för denna restaurangtvätt. I andra mindre städer kanske en sådan detalj är mindre viktig, men just i Stockholm måste man som krögare tänka på detta och det beror helt på konkurrensen.

Kan man inte hålla rent och fräscht i sin restaurang – ja, då kommer gästerna att välja en annan restaurang nästa gång de vill ha det där avbrottet i sin vardag och den där känslan av lyx vi nämnde ovan. För att undvika detta så är således restaurangtvätt det bästa alternativet i Stockholm. Att tvätta på egen hand ger ett sämre resultat och att hela tiden köpa nya dukar är dyrare i längden – restaurangtvätt hos en lämplig firma är det som gäller för att tillfredställa kunderna.

En löpande kontakt där det hela tiden kommer in rent och fräscht material och där man själv inte behöver engagera sig är något som fler borde prova – fokuset ska ligga på att man som krögare gör det det man kan; att laga god mat och erbjuda sina gäster en perfekt service. Tvätt och annat lämnar man över till de proffs som finns – restaurangtvätt i Stockholm ska skötas av ett tvättföretag.

Bättre luftkonditionering för bättre arbetsmiljö

För att kunna prestera på sitt arbete så spelar inte enbart det egna kunnandet och den egna kompetensen roll; nej, även yttre omständigheter har viss betydelse och hit räknar vi saker som hygien, arbetskamrater och klimat. Gällande klimat så tänker vi här på luften som finns på arbetsplatsen och att denna ofta brukar vara av väldigt låg kvalitet rent generellt.

Särskilt då för yrken som utförs i kontorsmiljö och där det finns väldigt många anställda. Man brukar på sådana platser säga att man kan se hur produktiviteten sjunker ju längre dagen går och det ligger faktiskt en viss sanning i detta. Av naturliga skäl ska man även väga in den mänskliga faktorn i detta och att man generellt blir tröttare ju längre man arbetar; men att klimatet spelar stor roll – ja, det måste vägas in i detta.

Som ett exempel för att illustrera det vi menar med detta kan vi här ta ett helt vanligt kontor som ligger i en äldre byggnad i Stockholm. Kontoret har 18 anställda och själva lokalen är på 120 meter2; en ganska vanlig rymd och ett ganska vanligt antal människor med andra ord. Anledningen till att vi la till just Stockholm som stad är att det är just där som man haft störst problem med ventilation och att denna ofta är bristfälligt – något som leder till en sämre produktivitet och slutligen sämre resultat för ett företag som har sin lokal i en sådan äldre byggnad; som kontoret vi har som exempel således.

Detta är också något som syns, då de 18 anställda börjar sin arbetsdag så är allting på topp; alla jobbar hårt och har ett bra humör. Någon gång vid lunch kan man dock skönja en viss skillnad – de anställda jobbar nämligen sämre samt är betydligt grinigare i humöret; något som helt och fullt går att spåra till den bristfälliga ventilationen som finns i lokalen.

Här ställs då företaget i Stockholm inför två stycken alternativ för att lösa detta problem; antingen så byter man – till en hög kostnad – ut ventilationen eller också så investerar man i den billigare varianten; nämligen att köpa luftkonditionering. Vad innebär då ett byte av luftkonditionering i Stockholm och hur kan man hitta detta till kontoret?

Luftkonditionering är billig i Stockholm

Företaget vi hade som exempel anser att ett byte av ventilation är både dyrt och onödigt och istället väljer man att investera i luftkonditionering. Här finns det några alternativ i form av fläktar, luftrenare eller portabla varianter som man kan placera ut lite varstans på kontoret. Det sistnämnda blir också valet; man köper in portabel luftkonditionering som man därefter ställer ut runt omkring de 100 meter2 som ytan på kontoret i Stockholm var.

Här krävs det ungefär tre stycken sådana och man köper denna portabla luftkonditionering från en större elektronikkedja i Stockholm för 6 000 kronor styck. Totalt har företaget i Stockholm alltså lagt 18 000 kronor på att skapa en bättre arbetsmiljö för sina anställda och detta ska då ställas mot det tredubbla – minst! – som en byte till bättre ventilation hade kostat att installera.

Här har man således för en relativt billig kostnad kunna öka produktiviteten, förbättrat humöret och gett de anställda nycklarna för en bättre arbetsmiljö; något som fler företagare borde följa. Luft och miljö är betydligt viktigare än vad man tror.

Arrangera en lyckad fest

Att gå på en fest eller en trevligt tillställning är ofta något som många ser framemot – av naturliga skäl; fester för samman människor under avslappnade former och frigör både energi och kraft som man kan ta med sig under en lång tid framöver. Kort sagt; en fest är alltid något att längta efter. Det dock många tar för givet är att allting ska förflyta så bra som möjligt under en större tillställning och man ser inte – på grund av detta – vilket jobb som ligger bakom. Flyter en fest, en middag eller ett mindre mingel på så har nämligen arrangören gjort ett väldigt bra jobb och om det motsatta sker; ja, då har också arrangören misslyckats.

Det går nämligen inte bara att bjuda hem en massa folk och anta att dessa ska ha trevligt – nej, för en lyckad tillställning krävs det god planering och här gäller allt ifrån mat, musik, val av lokal, aktiviteter och dryck; små delar som tillsammans skapar det där lilla extra och som samtliga måste kugga i varandra för att kvällen ska förflyta i den riktning man vill. Hur kan man då gör om man själv planerar att arrangera en större tillställning och finns det några nycklar som kan låsa upp dörrarna till den där balen på slottet som alla vill vara en del av?

Ja, det finns faktikst några saker som man som arragör ska ha i åtanke och som verkligen kan underlätta allting; saker och detaljer som får gästerna att trivas bättre, helt enkelt. Om vi här nedan radar upp några av dessa så kanske det blir lite enklare att följa.

• Var ute i god tid. Skicka ut inbjudningar tidigt och sätt även ett klart datum där svaret om närvaro ska ges; på så sätt får du en bra bild om hu många som kan tänkas komma och var intresserade. Kom ihåg här att ett nej inte ska ses som något nederlag, ibland kan man helt enkelt inte komma. Räkna också med eftersläntrare och planera för att sådana kommer. The more the merrier, eller hur?
• Ta hjälp. Arrangera tillsammans med någon god vän och ta inte på dig allt ansvar själv. Se till att njuta av hela planeringen och se till att ni båda verkligen har roligt under tiden; tänk att festen börjar redan då ni två sätter er första gången tillsammans.
• Catering. En viktig – men ack så bortglömd punkt, både sett ur gästernas samt ditt eget perspektiv. Många tänker då ordet catering nämns på något trist; att maten är ljummen och väldigt intetsägande. Här handlar dock allt om välja rätt cateringfirma – catering kan vara väldigt, väldigt bra. Gör egna efterforskningar i den stad du bor i gällande catering och se till att försök få till stånd ett möte där du själv har möjlighet att påverka menyn. Catering kan vara det bästa valet som gör din fest extra lyckad!
• Lokal. Detta kan gå hand i hand med ovan nämnda punkt och ibland kan faktiskt den firma du anlitar för catering också ha kontakter som gör att du också kan få tag i en lämplig lokal – två flugor i en smäll, med andra ord.
• Hitta på något annorlunda. Se till att din fest sticker ut och skiljer sig från mängden. Hyr en DJ, fixa med roliga drinkar eller hyr in någon sorts underhållning som överraskar deltagarna.
• Ta det inte så allvarligt. Med detta menar vi kort sagt; slappna av lite grann. Dina gäster är där för att träffa dig och varandra och det ligger faktiskt lite på deras bord att ha trevligt också. Du kan ordna allting runt omkring – men att ha trevligt är lite upp till var och en också, eller hur?

En avloppsrensning behövs oftare än man tror

Att det blir stopp i avloppet är inte direkt ovanligt och något som man snabbt får lära sig att hantera – oavsett om man bor i en lägenhet eller i en villa. Tandkräm, hår, tvålrester och annan smuts fastnar hela tiden i avloppet och detta medför att man som boende relativt snabbt tvingas lära sig att skruva isär rör under handfatet och rengöra dessa med lämpliga verktyg. Det finns dock lägen då det krävs en rejäl rengöring och en rejäl avloppsresning och vid sådana lägen så måste man kalla in extern hjälp.

Om vi tar ett vanligt hus i Stockholm som exempel så kan det här handla om att ett barn har lyckats spola ner någonting olämpligt i toaletten och att man inte får loss detta föremål med hjälp av så kallad kamelkyss – det föremål av trä med en stor gummiplopp i ena änden – och då måste man således ringa ett företag som kommer och genomför en avloppsrensning med hjälp av högtryck. Ofta går det då till så att detta företag – innan en avloppsresning kör igång – först genomför en rörinspektion; man kollar rör- och ledningar i huset Stockholm och lokaliserar var föremålet sitter och om det är något annat som måste åtgärdas på samma gång.

Till denna rörinspektion använder man kablar där kameror sitter och sedan kan man följa dessa på tv-skärmar; något som både är effektivt och prisvärt för kunderna och en process som egentligen går att jämföra men en slags rektoskopi på huset. Ibland kan det vara så att just denna avloppsrensning av ett hus i Stockholm är lite av en räddare i nöden – det kan nämligen vara så att denna rörinspektion visar att rör- och ledningar håller ett väldigt dåligt skick och måste bytas. Detta är något som sker oftare än vad man tror och speciellt i äldre hus där man – som regel – inte ser över rören på samma sätt som man gö i moderna hus.

Det är nämligen inte ovanligt att man som husägare – i Stockholm och över hela Sverige – ignorerar det faktum att husets insida även den har en begränsad livslängd; på samma sätt som husets utsida också har det. Tvingas du till regelbundna avloppsrensningar så kan detta vara en god indikation på att något är fel med rören och här kan således en rörinspektion vara på sin plats.

Rensa på egen hand

Om det nu är så att man inte behöver kalla in en rörmokare för byte av rör och ledningar och att föremålet som orsakat stoppet spolats loss så kan man återgå till vardagen och fortsätta med sin vanliga avloppsrensning på egen hand; något som alltså måste göras med jämna mellanrum. För att kunna göra en avloppsrensning på egen hand så är nyckeln att man kommer ihåg i vilken ordning man plockar isär rören och här kan en spritpenna vara lösningen; märk rören du plockar isär med nummer och det blir både effektivt och lätt att komma ihåg ordningen. Vill du inte plocka isär rör för en avloppsrensning till ditt hus i Stockholm så kan du med fördel använda en virknål – detta naturligtvis då om stoppet är i handfatet.

Markiser är ett effektivt solskydd i Lund

Att välja rätt solskydd till sin bostad handlar mycket om hur bostaden i fråga faktiskt ser ut; till en villa passar ett sorts solskydd bättre än vad som passar för en lägenhet. Att man skaffar solskydd är dock viktigt oavsett vilken typ av bostad man har och generellt sätt så handlar det om tre stycken varianter av solskydd.

Först har vi här det vanligaste – persienner – som man ser över hela Sverige och som främst passar i lägenheter. Persienner har både för- och nackdelar och till nackdelarna kan vi nämna det självklara; att man inte kan se ut om man väl fällt ned dessa. Fördelarna är att persienner skyddar helt mot solen och att de dessutom håller lägenheten sval och skön även under de varmaste månaderna på året.

Till större hus och villor kan man naturligtvis också välja persienner som solskydd men där har man ytterligare alternativ i form av en lite lyxigare lösning; nämligen markiser. Markiser är lite av solskyddens Rolls Royce och om man tar ett hus i Lund som exempel så kan en installation av markiser – utöver att skydda mot solen – också skänka huset en aura av flärd och göra att ett ganska tråkigt hus i grunden förvandlas till något som plötsligt ser väldigt lyxigt ut.

Dessutom har markiser också under senare år kommit att utvecklas både gällande material, färger och modeller samt även tagit stora steg rent teknologiskt; markiser till det hus i Lund vi hade som exempel kan numera exempelvis skötas genom en app man installerar på sin telefon.

Markiser till villa och solfilm till lägenheten i Lund

Markiser är alltså det som verkligen varje husägare bör överväga om man söker efter ett snyggt, effektivt och prisvärt solskydd och detta oavsett om man har sitt hus i Lund eller i Kiruna. Det man ska tänka på gällande solskydd är dock att man bör ta hjälp med själva installationsarbetet.

Det hus i Lund vi hade som exempel kan ju nämligen ligga tätt intill en granne, ligga nära en gångstig eller i ett område där det blåser mycket och där kan en professionell installatör av markiser avgöra hur de på bästa sätt bör sättas upp. Man kan installera sina markiser på egen hand, men då tar man risken att det blir fel och att man inte får den effekt man söker; en husägare – oavsett om huset ligger i Lund, Stockholm eller Kiruna – bör således alltid kontakta en installatör för sina markiser.

Det tredje alternativet för solskydd passar både lägenheter och villor och går under namnet solfilm. Solfilm fäster man på sina fönster och har samma effekt som persienner men med skillnaden att man kan se ut – detta är något som alltså har en liten fördel och därför skulle ingen bli förvånad om solfilm inom kort blir betydligt populärare som solskydd just i lägenheter. I villor kommer säkerligen dock markiser att fortsätta vara det självklara valet – från Lund till Kiruna. Lyxen i markiser är nämligen väldigt svårslagen.

Solklar är en av de ledande leverantörerna av markiser och andra solskydd i Lund.

Powered by WordPress