Svensk e-handel

Allt fler småföretagare har insett att det finns en stor marknad man går miste om ifall man inte bedriver någon form av handel via internet. Oavsett var i världen man befinner sig, kan man marknadsföra produkter och tjänster via internet. I en undersökning från Visma, framkommer att det finns en uppåtgående trend bland mindre företag att expandera eller introducera sin verksamhet på internet för att på så sätt kunna få kontakt med nya kunder. Från och med det datum då man genomförde studien gick det inte mer än ett halvår tills dess att en trend gick att urskilja. I den första studien, framkom att 14,9 procent av de tillfrågade företagarna redan hade verksamhet på internet. Denna siffra har nu växt till 17,1 procent. Det skall tilläggas att över 8 procent också uppgav att de funderade på att öppna e-butik som komplement till befintlig försäljning.

Näthandeln ökar stadigt för varje år som går, och hela tiden slås nya rekord vad gäller omsättning. I dagsläget handlar det om ca. 31 miljarder kronor som årligen omsätts, men siffran är med all säkerhet redan förlegad med tanke på utvecklingen under de senaste åren. Handel via internet står endast för en liten del av den totala handeln i Sverige, omkring 5 procent, men det är också e-handel som visar på störst tillväxt medan den traditionella handeln håller sig på en relativt stadig nivå.

Orsaken till att det kommer allt fler internetbaserade butiker kan handla om att det finns en marknad man inte vill gå miste om. Samtidigt har det kommit en rad verktyg som underlättar för den som vill bedriva verksamhet där försäljning på internet är en del. Relativt nyligen har det kommit en kvalitetsmärkning, trygg e-handel, som fungerar som ett betyg på att företaget sköter sig och följer vissa givna regler. I kombination med säkra betalsystem har detta förmodligen varit en bidragande orsak till att allt fler känner sig trygga med att handla via internet vilket i sin tur innebär att det finns underlag för fler butiker. Sverige har en relativt låg andel företag på internet om man jämför med andra länder, och det är nog ett rimligt antagande att marknaden på inget vis är mättad.

När konsumenten har möjlighet att beställa varor från hemmet och därtill jämföra utbud och villkor, ställs högre krav på de företag som bedriver verksamhet på internet. Många väljer nu att låta utomstående företag ta hand om betalning vilket gör att säljaren har alla möjligheter att fokusera på sin verksamhet och göra den tillgänglig för intresserade. En uppskattning utifrån den undersökning som gjorts, ger vid handen att omkring 100 000 butiker har försäljning via internet. En siffra vi kommer få se växa inom kort förutsatt att utvecklingen inte stannar.

Hitta rätt tandläkare i Solna

Ett besök hos en tandläkare är något som bör ske årligen och detta egentligen oavsett om man har ont eller inte – det kan nämligen finnas dolda problem som exempelvis tandsten som kan vara bra att åtgärda innan det förvandlas till något större. Man bör alltså här nästan se ett besök hos en tandläkare som en slags besiktning där man kan dra paralleler till sin bil och hur man årligen måste få den godkänd för att kunna få fortsätta att köra den. Det gäller dock att hitta rätt tandläkare också och detta då man ofta skapar sig en slags relation till denne som varar livet ut. Hittar man en tandläkare som man litar på, känner sig trygg med och som har full koll på hur munstatusen är – ja, då är man ofta beredd att återvända till denne även över en lång tid framöver.

Ofta brukar valet av en tandläkare speglas av var man bor och detta blir ju lite speciellt beroende på var i Sverige man lever. Bor man i en mindre stad så är det ju nära till hands att det kanske bara finns en, eller två tandläkare tillgängliga och detta gör ju också valet enklare om man jämför där man bor i Stockholm där det finns en tandläkare i varenda förort. Bor du i exempelvis Solna så kan ditt val av tandläkare falla på en som har sin praktik inne i centrala Stockholm och du är inte på något sätt bunden till en tandläkare som jobbar just i Solna. Detta skapar mer valfrihet för en person som bor i Stockholm och Solna gällande sin tandläkare än vad en person i en mindre stad som Kramfors har. Men frågan är om det är lättare bara för den sakens skull?

Svårt att bygga en relation till en tandläkare i Solna

Det vi menar här är att det kan vara svårt att bygga den där personliga relationen till en tandläkare i Solna än vad det kan vara i en mindre stad och det är just utbudet som ställer till det här – både utbudet av tandläkare samt det stora antalet människor som bor där. Vill man skapa ett livslångt band till en tandläkare i Solna så är ju chanserna nämligen ganska stora att denna tandläkare dels har massor av andra patienter och kan ha svårt att minnas just dig och dels så ligger även en viss risk i att denne tandläkare slutar eller byter praktik.

Naturligtvis kan ju du som kund då välja att följa med denne tandläkare om han flyttar från Solna till en annan del av Stockholm, men detta kan ju vara aningen svårt och bökigt. Som boende i Solna måste du alltså vara beredd på att det kan vara svårt att skapa det där bandet med en tandläkare som gör att du kan återvända dit för varje besök – däremot så kommer du där att kunna välja tandläkare till ett bättre pris och kunna välja andra om du känner dig missnöjd.

Vad är hållbar arkitektur?

Hållbar arkitektur, ett uttryck som egentligen är ganska märkligt. Är inte all arkitektur hållbar? Hållbarhet inom bygg och arkitektur är ju det mest grundläggande man kan förvänta sig inom branschen, kan tyckas. Arkitektur som inte är hållbar, har den ens rätt att kallas arkitektur?

Om man tänker på själva ordet ”hållbar” och samtidigt tänker på byggnader, hus, exteriör och interiör, så är det mest självklara av allt att det som byggs ska vara långsiktigt hållbart, d.v.s inte falla ihop efter ett visst antal år. Arkitektur är något som funnits i många tusentals år och just den aspekten av hållbarhet har varit minst lika viktig då som nu. Tänk bara på pyramiderna i Egypten, lutande tornet i Pisa och alla tempel i Atén. Där har vi långvarig hållbarhet i högsta grad!

Ekologisk, grön eller hållbar – alla med samma betydelse

Det finns dock en betydligt mer ny och trendig vinkel av det väl använda ordet, både när det gäller att bygga och utveckla hela städer och kvarter, men också när det handlar om enstaka byggnader och andra projekt. Mer passande begrepp för detta kanske vore ”grön arkitektur” eller ”ekologisk arkitektur”. Ju mer vi använder av jordens resurser,  ju mer måste vi ge tillbaka på lång sikt.

Kraven på miljövänliga material och byggtekniker, såsom både träslag, belysning och energiförbrukning blir allt högre och dessa väljs noga ut efter vad som finns närproducerat och tillgängligt. Det talas ofta om två typer av ekologiskt hållbara lösningar, såkallade råa och kokta. De råa lösningarna är ett med naturen, använder väl testade, naturnära, lokalt tillgängliga material. De kokta bygger på hög teknisk utveckling som kan öppna för nya möjligheter, nya material och installationstyper. Kort sagt skulle man kunna säga att de råa lösningarna handlar om det som redan finns, medan de kokta hela tiden utvecklas för att ta oss framåt och att skapa kreativt – det vi människor är allmänt kända för.

När det gäller lokaler, kontor och inredningsarkitektur handlar det också väldigt mycket om en hållbar dynamik som får människor att trivas på lång sikt. Det är enormt viktigt med rätt belysning, skön komfort och väl anpassade rum beroende på vad projektet har för syfte och användning.

hållbart och fint kontor

Hållbar arkitektur kan också vara ett väldigt kluvet ämne eftersom det, som de flesta andra ämnen, alltid kan ses ur olika perspektiv. Att till exempel bygga hus väldigt tätt intill varandra kan vara positivt ur ett miljöperspektiv eftersom det krävs mindre transportsträckor mellan dem, men det kan också vara negativt eftersom det då krävs mycket material och energi från ett och samma område. Ett annat exempel är att ett höghus är mer miljövänligt än ett enfamiljshus, men är huset så högt att det behöver hiss för att vara anpassat för alla, blir miljöpåverkan helt plötsligt negativ. Forskare och experter menar alltså att själva miljötänket inom arkitektur är väldigt positivt, men att det finns ett ständigt utvecklingsbehov inom ämnet. Så länge utveckling finns, finns också möjligheter till förbättring. Det, är hållbar arkitektur.

Att tänka på när du skall hyra bil i Malmö

När man ska hyra en bil, vill man gärna att den ska passa ens egna behov. Du bör då tänka på vad det är du ska använda den till så att den uppfyller dina önskemål väl. Om du har planerat att åka en längre sträcka i din hyrda bil, kan det vara en fördel om bränslekostnaderna är lägre. Det är även bra om du i förväg funderar på hur många som kommer att ha behov av bilen, det vill säga hur många som ska åka i den. Om det bara är du som ska använda den, kan du kosta på dig att ha en mindre och sportigare modell.

Ibland kan man ha oturen att ens bil slutar att fungera. I många försäkringar ingår då en hyrbil som man får tillgång till medan man har sin befintliga bil på reparation. Att hyra en bil i Malmö behöver varken vara komplicerat eller onödigt kostsamt. Det ska vara en lätt affär som alla parter ska kunna dra fördel av.

Om du planerar att flytta, kan du även Hyra bil i Malmö i form av en flyttbil som du behåller de dygn du har behov av den. Det är då väldigt mycket enklare att hyra en bil i en lämplig storlek, istället för att resa land och rike kring med en släpvagn där allt i slutändan känns väldigt otryggt. Oavsett vad din anledning är, bör du höra av dig till 3xLarsson redan idag för att höra om de har rätt hyrbil för just dig och din familj.

Vad är ett elskåp?

Då man talar om elskåp i generella termer så tänker många på de gråa, rektangulära klossarna som står placerade runt om i våra städer. Detta är korrekt – dessa är elskåp, men det folk inte tänker på är att elskåp finns överallt och här talar vi alltså även inne i vanliga hus och lägenheter. Det är nämligen så att elskåp är den lilla lådan du ser i ditt eget boende, den central där proppar och säkringar finns och som du då och då måste byta för att få el till ditt hus. Ett elskåp är alltså en slags elcentral och skillnaden mellan den som du har i ditt hus jämfört med de gråa plåtburkar du ser på stan är naturligtvis hur mycket ström de tillgodoser och hanterar. De plåtlådor du ser på stan ger alltså el till den stadsdel eller det område som det är placerat i medan ett elskåp i ditt hem ger just dig och din familj el.

Skillnaden mellan dessa elskåp är alltså storleksmässig och hur mycket de hanterar – funktionen är densamma. Nödvändigheten för elskåp är alltså stor – men frågan är om de verkligen måste se ut som de gör och här tänker vi då främst på de elskåp som finns ute i städerna.

 

Elskåp kan bli vackrare

Här har man faktiskt försökt sig på en ändring i olika städer runt om i Sverige och detta genom att tillåta exempelvis reklam på dessa elskåp. Detta är naturligtvis lovvärt då dessa elskåp – i sin nuvarande form – är rent bedrövliga rent utseendemässigt och där varje liten åtgärd är ett steg i rätt riktning, men måste det handla om reklam. Varför inte låta konstnärer sköta utsmyckningen av dessa elskåp?

Tänk er själva – ett tråkigt elskåp som står i ett gathörn skulle plötsligt leva upp och ge färg åt ett helt område. Själva utrymmet för att låta en konstnär måla är perfekt – ett elskåp är tillräckligt stort för att denne konstär skulle få plats med egentligen vad som helst och även placeringen av elskåp är ultimat då de ofta står ganska centralt och heller inte undangömt. Allmänheten skulle alltså få något att vila ögonen på, konstnärer skulle få en plattform och framförallt – ett elskåp skulle bli betydligt snyggare än vad det i dagsläget är.

Att man tillåter reklam på vissa elskåp är således ett steg i rätt riktning och nu tycker vi att nästa blir att förvandla varenda elskåp till konst. Varför inte utlysa en tävling bland konstnärer där vinnarna får ta hand om varsitt? Lek med tanken på att själva vandra omkring i exempelvis Stockholm och där varenda elskåp har ett budskap, en tanke eller något annat som får en person att haja till. Det är det som konst i stort handlar om och varför då inte ta den från konsthallar och ut på gatan?

Med elskåp finns dukarna som bara väntar att bli målade på – vi får hoppas att städerna i Sverige inser detta snart och tar ännu ett steg mot en vackrare stadsbild.

Konferenser nu och då

Företag har i alla tider varit beroende av möten för att hålla de anställda uppdaterade och delaktiga i det dagliga arbetet. Styrelsemedlemmar och andra beslutsfattare i företag behöver ibland snabbt uppdateras på viktiga frågor för att kunna fatta riktiga beslut. Den moderna digitala kommunikationstekniken som finns tillgänglig gör det möjligt att snabbt och enkelt ordna ett möte med en kollega direkt i mobilen eller på laptop. Idag finns det flertalet företag på marknaden som specialiserat sig på just digital mötesteknik. Gå in på www.videokonferenser.nu om du vill veta mer om digital mötesteknik.

Skype – framtidens telefon på internet

Skype var det första företaget på marknaden som verkligen slog igenom med telefonsamtal över internet. De gjorde det möjligt för människor att ringa gratis över internet. Om båda parter dessutom hade en kamera kan man se varandra i skärmen när man pratar med varandra.

Man förutspådde snabbt att Skype skulle revolutionera IT-branschen, och programmet används idag av flera miljoner människor världen över. Många företag använder idag Skype som verktyg för att hålla en effektiv kommunikation med anställda som inte kan närvara på fysiska möten.

Nyttan med videokonferenser

Stora internationella företag och organisationer är ofta i stort behov av att snabbt kalla till möten. Istället för att resa och möta varandra fysiskt kan man ha en visuell kontakt med ljud med hjälp av mobiltelefon eller laptop. En visuell kontakt mellan människor är mycket mer effektivt än enbart ljud om man vill få ut det mesta av mötet eller konferensen. Mötesdeltagaren får en mer naturlig mötesupplevelse och kan enklare kommunicera med både röst och kroppsspråk. Videokonferenser sparar även in på miljön eftersom företag behöver resa i mindre utsträckning, eftersom man enkelt kan bestämma möte med varandra genom videokonferenser över internet.

Drömmen om Göteborg

Många är de som vill till den charmiga och genuint trevliga staden Göteborg, en riktig oas på Sveriges västkust. Kanske är det närheten till havet som lockar eller bara den härliga, mångkulturella storstadspulsen. Här finns bostäder i alla smaker, med tillgång till ett kulturliv som är svårslaget, men här finns också ett fantastiskt utbud på shopping och tjänsteföretag. Kanske är det rentav din dröm att starta ett företag i Göteborg? I så fall behöver du naturligtvis en fräsch lokal som passar dina behov. Oavsett vilken typ av företag du tänker starta kan du tryggt lita på att gott om lokaler uthyres i Göteborg, det är bara din ekonomi, eller kanske snarare din fantasi och arbetslust som sätter gränserna!

Trevliga besöksmål och aktiviteter

I Göteborg finns mycket att se och göra. De flesta har väl redan åkt med Paddan-båtarna, shoppat i Nordstan och besökt Feskekörka och Liseberg, men Göteborg är mycket mer än så. Missa till exempel inte den underbara Trädgårdsföreningen, med sitt romantiska rosarie, exotiska palmhus och alla sina konserter och andra föreställningar. Är du lagd åt det sportiga hållet får du naturligtvis inte missa Göteborgsvarvet, en 2,1 mil lång löparfest som lockar tusentals människor varje år i maj månad. Efter att du har sprungit denna halvmaraton firar du lämpligtvis dig själv med en ordentlig picknick i Slottsskogen, där du kan pusta ut i den lummiga grönskan.

Låt drömmen bli verklighet

Efter att ha njutit av alla Göteborgs tillgångar och möjligheter kanske du, liksom många andra, är fast? Göteborg har en gemytlighet som får många att känna sig som hemma. Så tveka inte, utan hitta just din bostad eller lokal i Göteborg!

Powered by WordPress